menu

darmowe eBooki

Programuję w Delphi i C++ Builder

okładka

Jak szybko nauczyć się programowania w dwóch różnych językach?

Sprawdź sam, czytając darmowy fragment eBooka Programuję w Delphi i C++ Builder.

Czy ta wiedza okazała się dla Ciebie przydatna? Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz tutaj.

Google Adsense

migawka z forum

Dowcipy o programistach/informatykach

Witam, grunt to potrafić śmiać sie z samego siebie  ;DPrzychodzi informatyk do domu po pra...

Rysiek z "Klanu"

W związku z ogromnym poruszeniem we wszystkich mediach w naszym kraju, dotyczącym tak kultowej postaci jak Rysiek z &quo...

Propozycje zmian w serwisie Guide C++

Witam, ze względu na to że nie znalazłem podobnego tematu na forum, a mam kilka sugestii   ;) postanowiłem je ...

buttony

SDJ
vortal programistów
Vademecum sieci komputerowych
Soldiers'04 - fan klub Legii Warszawa
www.katalog.bajery.pl
katalog stron
katalog najlepszych stron
jestem w katalogu
Wszystko o C++
[zamknij]

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

jesteś w: Dodatki / Kody błędów
Szkoła Hakerów - Kurs Hackingu Bez Cenzury

Kody błędów

ID błęduopis błędu
0Operacja zakończona pomyślnie
1Niewłaściwa funkcja
2System nie odnalazł określonego pliku
3System nie odnalazł określonej ścieżki
4Otwarcie pliku jest niemożliwe
5Brak dostępu
6Niewłaściwe dojście
7Bloki sterowania zostały uszkodzone
8Brak miejsca dla wykonania polecenia
9Adres bloku kontroli jest nieprawidłowy
10Nieprawidłowe środowisko
11Próba ładowania programu w nieprawidłowym formacie
12Niewłaściwy kod dostępu
13Niewłaściwe dane
14Brak miejsca dla wykonania operacji
15Odnalezienie dysku było niemożliwe
16Usunięcie katalogu było niemożliwe
17Przeniesienie pliku na inny dysk jest niemożliwe
18Brak plików
19Nośnik jest zabezpieczony
20Odnalezienie urządzenia jest niemożliwe
21Urządzenie nie jest gotowe
22Urządzenie nie rozpoznaje polecenia
23Błąd danych (CRC)
24Program wydał polecenie, ale jego długość jest niewłaściwa
25Znalezienie na dysku określonego obszaru lub ścieżki nie jest możliwe
26Dostęp do określonego dysku lub dyskietki nie jest możliwy
27Znalezienie na dysku żądanego sektora nie jest możliwe
28Brak papieru w drukarce
29System nie może zapisywać do określonego urządzenia
30System nie może czytać z określonego urządzenia
31Urządzenie podłączone do komputera nie działa
32Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ jest on używany przez inny proces
33Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ inny proces zablokował jego część
34W stacji umieszczono niewłaściwą dyskietkę Włóż: %2 (numer woluminu: %3) do stacji: %1
36Za dużo plików otwartych do udostępniania
38Osiągnięto koniec pliku
39Dysk jest pełny
50Żądanie sieciowe nie jest obsługiwane
51Zdalny komputer jest niedostępny
52W sieci istnieje już taka nazwa
53Ścieżka sieciowa nie została znaleziona
54Sieć jest zajęta
55Określone zasoby sieciowe lub urządzenie są już niedostępne
56Został osiągnięty limit sieciowych poleceń BIOS
57Wystąpił błąd sprzętowy karty sieciowej
58Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji
59Wystąpił nieoczekiwany błąd sieciowy
60Zdalna karta sieciowa jest niezgodna
61Kolejka wydruku jest pełna
62Przestrzeń do przechowania pliku oczekującego na wydruk jest niedostępna w serwerze
63Plik oczekujący na wydruk został usunięty
64Określona nazwa sieciowa już nie jest dostępna
65Dostęp do sieci jest zabroniony
66Typ zasobu sieciowego jest nieprawidłowy
67Znalezienie nazwy sieciowej jest niemożliwe
68Został przekroczony limit nazw dla karty sieciowej lokalnego komputera
69Został przekroczony limit sieciowych poleceń BIOS
70Zdalny serwer przerwał pracę lub jest w trakcie procesu uruchamiania
71Do tego zdalnego komputera nie można obecnie uzyskać więcej połączeń ponieważ istnieje już maksymalna akceptowalna liczba połączeń
72Określona drukarka lub urządzenie przerwało pracę
80Plik istnieje
82Utworzenie katalogu lub pliku jest niemożliwe
83Nie udało się INT 24
84Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna
85Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu
86Określone hasło sieciowe jest nieprawidłowe
87Parametr jest nieprawidłowy
88Wystąpił błąd zapisu w sieci
89System nie może teraz uruchomić innego procesu
100Utworzenie innego semafora systemowego jest niemożliwe
101Wyłączny semafor jest własnością innego procesu
102Semafor jest ustawiony i nie może być zamknięty
103Semafor nie może być ponownie ustawiony
104Żądanie wyłącznych semaforów w czasie przerwania jest niemożliwe
105Poprzednia przynależność tego semafora skończyła się
106Włóż dyskietkę do stacji dysków %1
107Program przestał działać ponieważ nie została włożona inna dyskietka
108Dysk jest w użyciu lub zablokowany przez inny proces
109Potok został zakończony
110System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku
111Nazwa pliku jest za długa
112Jest za mało miejsca na dysku
113Brak wewnętrznych identyfikatorów plików
114Wewnętrzny identyfikator pliku docelowego jest nieprawidłowy
117Wywołanie IOCTL wykonane przez program aplikacji jest nieprawidłowe
118Wartość parametru przełącznika sprawdź-przy-zapisie jest nieprawidłowa
119System nie obsługuje żądanego polecenia
120Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Win32
121Został przekroczony czas semafora
122Obszar danych przekazany do wywołania systemowego jest za mały
123Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest nieprawidłowa
124Poziom wywołania systemowego jest nieprawidłowy
125Dysk nie ma nazwy woluminu
126Określony moduł nie mógł być znaleziony
127Określona procedura nie mogła być znaleziona
128Nie ma procesów podrzędnych, na które należy czekać
129Aplikacja %1 nie może być uruchomiona w trybie Win32
130Próbowano użyć dojścia do pliku do otwarcia partycji dysku dla operacji innej niż czyste We-Wy dyskowe
131Wykonano próbę przesunięcia wskaźnika pliku przed początek pliku
132Wskaźnik plików nie może być ustawiony na określonym urządzeniu lub pliku
133Polecenia JOIN lub SUBST nie mogą być użyte na dysku zawierającym poprzednio sprzężone dyski
134Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już sprzęgnięty
135Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już zastąpiony (SUBST)
136System próbował usunąć stan JOIN dysku, który nie jest sprzęgnięty (JOIN)
137System próbował usunąć substytucję dysku, który nie był poddany substytucji
138System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na sprzęgniętym dysku
139System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w dysku poddanym substytucji
140System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na dysku poddanym substytucji
141System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w sprzęgniętym dysku
142System nie może teraz wykonać poleceń JOIN lub SUBST
143System nie może sprzęgnąć lub dokonać substytucji (JOIN lub SUBST) dysku z lub do katalogu na tym samym dysku
144Katalog nie jest podkatalogiem katalogu źródłowego
145Katalog nie jest pusty
146Określona ścieżka jest używana w zastępstwie
147Do przetworzenia tego polecenia jest dostępnych za mało zasobów
148Określona ścieżka nie może być teraz użyta
149Wykonano próbę sprzęgnięcia (JOIN) lub substytucji (SUBST) dysku, dla którego katalog na dysku jest docelowym katalogiem poprzedniego polecenia SUBST
150Informacja śledzenia systemu nie została określona w pliku CONFIGSYS lub śledzenie jest niedozwolone
151Liczba określonych zdarzeń semafora dla DosMuxSemWait jest nieprawidłowa
152Nie został wykonany DosMuxSemWait; za dużo semaforów jest już ustawionych
153Lista DosMuxSemWait jest nieprawidłowa
154Wprowadzona etykieta woluminu przekracza limit znaków etykiety systemu operacyjnego
155Utworzenie innego wątku jest niemożliwe
156Proces odbiorczy odrzucił sygnał
157Segment jest już zarzucony i nie może być zablokowany
158Segment jest już odblokowany
159Adres numeru ID wątku jest nieprawidłowy
160Ciąg argumentów przekazany do DosExecPgm jest nieprawidłowy
161Określona ścieżka jest nieprawidłowa
162Sygnał jest już w stanie oczekiwania
164Utworzenie dalszych wątków w systemie jest niemożliwe
167Zablokowanie regionu pliku jest niemożliwe
170Żądane zasoby są w użyciu
173Żądanie zablokowania nie było zaległe dla podanego obszaru anulowania
174System plików nie obsługuje zmian częściowych dokonanych dla typu blokady
180System wykrył niepoprawny numer segmentu
182System operacyjny nie może uruchomić %1
183Utworzenie pliku już istniejącego jest niemożliwe
186Przekazana flaga jest nieprawidłowa
187Określona nazwa systemowego semafora nie została znaleziona
188System operacyjny nie może uruchomić %1
189System operacyjny nie może uruchomić %1
190System operacyjny nie może uruchomić %1
191Uruchomienie %1 w trybie Win32 jest niemożliwe
192System operacyjny nie może uruchomić %1
193%1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32
194System operacyjny nie może uruchomić %1
195System operacyjny nie może uruchomić %1
196System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu
197System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchomienia tej aplikacji
198System operacyjny nie może uruchomić %1
199System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu
200Segment kodu nie może być większy lub równy 64KB
201System operacyjny nie może uruchomić %1
202System operacyjny nie może uruchomić %1
203System nie mógł znaleźć opcji środowiska, która została wprowadzona
205Żaden proces w poddrzewie polecenia nie ma obsługi sygnału
206Nazwa pliku lub rozszerzenie jest za długie
207Stos ring 2 jest w użyciu
208Znaki globalnych nazw plików, * lub ?, są nieprawidłowo wprowadzone lub określono za dużo znaków globalnych
209Wysłany sygnał jest nieprawidłowy
210Program obsługi sygnału nie może być ustawiony
212Segment jest zablokowany i nie może być ponownie przydzielony
214Za dużo modułów dołączanych dynamicznie zostało dołączonych do tego programu lub modułu
215Zagnieżdżenie wywołań w LoadModule jest niemożliwe
230Stan potoku jest nieprawidłowy
231Wszystkie instancje potoku są zajęte
232Potok został zamknięty
233Na drugim końcu potoku nie ma żadnego procesu
234Dostępnych jest więcej danych
240Sesja została anulowana
254Określona nazwa rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowa
255Rozszerzone atrybuty są niezgodne
259Brak więcej danych
266Użycie kopiowania API jest niemożliwe
267Nazwa katalogu jest nieprawidłowa
275Rozszerzone atrybuty nie pasują do bufora
276Plik rozszerzonych atrybutów w zainstalowanym systemie plików jest uszkodzony
277Tabela rozszerzonych atrybutów jest pełna
278Określone dojście rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowe
282Zainstalowany system plików nie obsługuje rozszerzonych atrybutów
288Próbowano zwolnić mutex nie będący własnością wywołującego
298Wykonano za dużo przesłań do semafora
299Została zakończona tylko część żądania Read/WriteProcessMemory
317System nie może znaleźć komunikatu dla numeru komunikatu 0x%1 w pliku komunikatów dla %2
487Próbowano uzyskać dostęp do nieprawidłowego adresu
534Wynik arytmetyczny przekroczył 32 bity
535Na drugim końcu potoku jest proces
536Oczekiwanie na otwarcie przez proces drugiego końca potoku
994Dostęp do rozszerzonego atrybutu został zabroniony
995Operacja We-Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania aplikacji
996Pokrywające się zdarzenie We-Wy nie jest w stanie sygnalizacji
997Pokrywająca się operacja We-Wy jest w toku
998Nieprawidłowy dostęp do komórki pamięci
999Błąd wykonania operacji inpage
1001Zbyt głęboka rekursja, stos przepełniony
1002Okno nie może działać jako wysyłające komunikat
1003Wykonanie tej funkcji jest niemożliwe
1004Nieprawidłowe flagi
1005Wolumin nie zawiera rozpoznanego systemu plików Proszę się upewnić czy są załadowane wszystkie wymagane systemowe programy obsługi plików i czy wolumin nie jest uszkodzony
1006Wolumin dla plików został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie jest już prawidłowy
1007Żądana operacja nie może być wykonana w trybie pełnego ekranu
1008Wykonano próbę wywołania tokena który nie istnieje
1009Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona
1010Klucz rejestru konfiguracji jest nieprawidłowy
1011Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być otwarty
1012Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być odczytany
1013Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być zapisany
1014Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odtworzony za pomocą rejestru lub kopii alternatywnej Odtworzenie udało się
1015Rejestr jest uszkodzony Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających dane Rejestru lub systemowy obraz pliku w pamięci lub też plik nie mógł być przywrócony, ponieważ alternatywna kopia lub dziennik był nieobecny lub uszkodzony
1016Operacja We-Wy zainicjalizowana przez rejestr nie udała się nieodwracalnie Rejestr nie mógł odczytać, zapisać lub opróżnić jednego z plików zawierających obraz rejestru systemu
1017System próbował załadować lub przywrócić plik do Rejestru ale określony plik nie jest w formacie Rejestru
1018Wykonano próbę niedozwolonej operacji na kluczu Rejestru, który został zaznaczony do usunięcia
1019System nie mógł przydzielić wymaganej przestrzeni w Rejestrze
1020W Rejestrze kluczy, który już ma klucze podrzędne lub wartości nie można utworzyć symbolicznego połączenia
1021Dla usuwalnego klucza nadrzędnego nie można utworzyć trwałego klucza podrzędnego
1022Żądanie zmiany powiadomienia jest już kończone i informacja nie jest zwracana do bufora wywołującego Wywołujący musi teraz przeliczyć pliki, aby znaleźć zmiany
1051Sygnał kontrolny Stop został wysłany do usługi, od której inne działające usługi są zależne
1052Żądany sygnał sterujący jest niewłaściwy dla tej usługi
1053Usługa nie odpowiada na sygnał startu lub sygnał sterujący w sposób zgodny czasowo
1054Utworzenie wątku dla tej usługi było niemożliwe
1055Baza danych usługi jest zablokowana
1056Realizacja usługi jest w toku
1057Nazwa konta jest nieprawidłowa lub nie istnieje
1058Określona usługa jest wyłączona i nie może być uruchomiona
1059Określono cykliczną zależność usługi
1060Określona usługa nie istnieje jako zainstalowana usługa
1061Usługa nie może teraz zaakceptować komunikatów sterujących
1062Usługa nie została uruchomiona
1063Proces usługi nie mógł być połączony z kontrolerem usługi
1064W usłudze wystąpił wyjątek podczas obsługi żądania sygnału sterowania
1065Określona baza danych nie istnieje
1066Usługa zwróciła specyficzny kod błędu
1067Proces zakończył się nieoczekiwanie
1068Nie udało się uruchomienie usługi zależności lub grupy
1069Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania
1070Po uruchomieniu usługa uległa zawieszeniu w stanie startowym
1071Określona blokada bazy danych usługi jest nieprawidłowa
1072Określona usługa została zaznaczona do usunięcia
1073Określona usługa już istnieje
1074System działa obecnie w ostatniej-znanej-dobrej konfiguracji
1075Usługa zależności nie istnieje lub została zaznaczona do usunięcia
1076Bieżące uruchomienie zostało już zaakceptowane do użycia jako ostatni-znany-dobry zestaw sterujący
1077Od czasu ostatniego uruchomienia komputera nie było prób uruchomienia usługi
1078Nazwa jest już w użyciu jako nazwa usługi lub nazwa usługi wyświetlania
1100Został osiągnięty fizyczny koniec taśmy
1101Osiągnięty został znacznik pliku na taśmie
1102Napotkano początek taśmy lub partycji
1103Taśma - osiągnięty został koniec zestawu plików
1104Na taśmie brak więcej danych
1105Taśma nie mogła być poddana partycji
1106W trakcie uzyskiwania dostępu do nowej taśmy w partycji o wielu woluminach, bieżący rozmiar bloku jest nieprawidłowy
1107Podczas ładowania taśmy nie mogła być odnaleziona informacja o partycji taśmy
1108Zablokowanie mechanizmu wyrzutowego nośnika jest niemożliwe
1109Usunięcie z pamięci nośnika jest niemożliwe
1110Nośnik w napędzie mógł się zmienić
1111Magistrala We-Wy nie została przywrócona do pierwotnego stanu
1112Brak nośnika w napędzie
1113Nie istnieje odwzorowanie dla znaku Unicode w docelowej wielobajtowej stronie kodowej
1114Procedura inicjalizacji biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) nie powiodła się
1115Proces zamknięcia systemu jest w toku
1116Przerwanie procesu zamknięcia systemu jest niemożliwe ponieważ taki proces nie jest w toku
1117Żądanie nie mogło być wykonane z powodu błędu urządzenia We-Wy
1118Żadne urządzenie szeregowe nie zostało pomyślnie zainicjalizowane Program obsługi szeregowej zostanie usunięty z pamięci
1119Niemożliwe jest otwarcie urządzenia, które współużytkowało przerwanie (IRQ) z innymi urządzeniami Co najmniej jedno inne urządzenie używające tego IRQ zostało już otwarte
1120Operacja szeregowego We-Wy została zakończona przez inny zapis do portu szeregowego (Licznik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER osiągnął zero)
1121Operacja szeregowego We-Wy została zakończona z powodu przekroczenia limitu czasu (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie osiągnął wartości zero)
1122Na dyskietce nie znaleziono znacznika numeru ID adresu
1123Niezgodność między polem numeru ID sektora dyskietki i adresem ścieżki kontrolera stacji dysków elastycznych
1124Kontroler stacji dysków zgłosił błąd, który nie został rozpoznany przez sterownik stacji dysków
1125Kontroler stacji dysków zwrócił w swych rejestrach niezgodne wyniki
1126Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, nie udała się operacja rekalibracji, mimo ponawiania prób
1127Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, operacja dyskowa nie udała się, mimo ponawiania prób
1128Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, niezbędna była operacja resetowania kontrolera dysku; nawet to nie przyniosło rezultatu
1129Napotkano fizyczny koniec taśmy
1130Brak pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia
1131Wykryta została możliwość wystąpienia stanu zakleszczenia (deadlock)
1132Adres bazowy określonego offsetu pliku nie ma odpowiedniego wyrównania
1140Próba zmiany stanu zasilania systemu została zablokowana przez inną aplikację lub program obsługi
1141Nie udała się próba zmiany stanu zasilania systemu przez systemowy BIOS
1150Określony program wymaga nowszej wersji systemu Windows
1151Określony program nie jest programem środowiska Windows lub MS-DOS
1152Uruchomienie więcej, niż jednej instancji określonego programu jest niemożliwe
1153Określony program został napisany dla starszej wersji systemu Windows
1154Jeden z plików bibliotek potrzebny do uruchomienia tej aplikacji jest uszkodzony
1155Z określonym plikiem nie skojarzono żadnej aplikacji
1156W trakcie wysyłania polecenia do aplikacji wystąpił błąd
1157Jeden z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji nie może zostać znaleziony
1200Określona nazwa urządzenia jest nieprawidłowa
1201Urządzenie nie jest obecnie podłączone lecz istnieje zapamiętane połączenie
1202Wykonano próbę zapamiętania urządzenia, które zostało już uprzednio zapamiętane
1203Żaden serwis sieci nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej
1204Określona nazwa serwisu sieci jest nieprawidłowa
1205Otwarcie profilu połączenia sieciowego jest niemożliwe
1206Profil połączenia sieciowego jest uszkodzony
1207Nie można zliczać obiektu nie będącego kontenerem
1208Wystąpił błąd rozszerzony
1209Format określonej nazwy grupy jest nieprawidłowy
1210Format określonej nazwy komputera jest nieprawidłowy
1211Format określonej nazwy zdarzenia jest nieprawidłowy
1212Format określonej nazwy domeny jest nieprawidłowy
1213Format określonej nazwy usługi jest nieprawidłowy
1214Format określonej nazwy sieci jest nieprawidłowy
1215Format określonej nazwy udziału sieciowego jest nieprawidłowy
1216Format określonego hasła jest nieprawidłowy
1217Format określonej nazwy komunikatu jest nieprawidłowy
1218Format określonego miejsca docelowego komunikatu jest nieprawidłowy
1219Podane uwierzytelnienia kolidują istniejącym zestawem uwierzytelnień
1220Wykonano próbę ustanowienia sesji z serwerem sieci lecz jest już zbyt wiele ustanowionych sesji dla tego serwera
1221Nazwa domeny grupy roboczej jest już w użyciu przez inny komputer w sieci
1222Brak sieci lub nie została uruchomiona
1223Operacja została anulowana przez użytkownika
1224Żądana operacja nie może być wykonana na pliku z otwartą sekcją odwzorowania użytkownika
1225Zdalny system odrzucił połączenie sieciowe
1226Połączenie sieciowe zostało bezpiecznie zamknięte
1227Z punktem końcowym transportu sieciowego jest już skojarzony adres
1228Adres nie został jeszcze skojarzony z punktem końcowym sieci
1229Próbowano wykonać operację na nieistniejącym połączeniu sieciowym
1230Próbowano wykonać nieprawidłową operację na aktywnym połączeniu sieciowym
1231Zdalna sieć jest nieosiągalna za pomocą transportu
1232Zdalny system jest nieosiągalny za pomocą transportu
1233Zdalny system nie obsługuje protokołu transportu
1234Nie działa żadna usługa w docelowym punkcie końcowym sieci ani w zdalnym systemie
1235Żądanie zostało przerwane
1236Połączenie sieciowe zostało przerwane przez system lokalny
1237Operacja nie mogła być pomyślnie zakończona Należy powtórzyć próbę
1238Ustanowienie połączenia z serwerem jest niemożliwe z powodu wyczerpania limitu jednoczesnych połączeń dla tego konta
1239Próbowano zalogować się w porze dnia niedozwolonej dla tego konta
1240Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji
1241Adres sieciowy nie mógł być użyty do żądanej operacji
1242Obsługa jest już zarejestrowana
1243Określona obsługa nie istnieje
1244Żądana operacja nie została wykonana ponieważ nie potwierdzono tożsamości użytkownika
1245Żądana operacja nie została wykonana ponieważ użytkownik nie zalogował się do sieci Określona usługa nie istnieje
1246Powrót wymagający, aby dzwoniący kontynuował bieżącą pracę
1247Wykonano próbę wykonania operacji inicjalizacji gdy inicjalizacja została już wykonana
1248Brak dalszych urządzeń lokalnych
1300Nie wszystkie wywoływane uprawnienia są przypisane wywołującemu
1301Nie zostały wykonane pewne odwzorowania między nazwami kont i numerami ID zabezpieczenia
1302Dla tego konta nie ustawiono żadnych specjalnych ograniczeń
1303Brak klucza szyfrowania Został zwrócony dobrze znany klucz szyfrowania
1304Hasło NT jest zbyt złożone aby mogło być przekształcone na hasło Menedżera LAN Zwrócone hasło Menedżera LAN jest pustym ciągiem (NULL)
1305Poziom sprawdzania jest nieznany
1306Wskazuje, że dwa poziomy przeglądania są niezgodne
1307Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako właściciel tego obiektu
1308Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako grupa podstawowa obiektu
1309Wykonano próbę operacji na uosobieniu tokena przez wątek, który obecnie nie uosabia klienta
1310Wyłączenie grupy jest niemożliwe
1311Nie ma obecnie dostępnych serwerów logowania do obsługi żądania logowania
1312 Określona sesja logowania nie istnieje Być może została już zakończona
1313 Określony przywilej nie istnieje
1314 Klient nie ma wymaganego przywileju
1315Podana nazwa nie jest prawidłowo sformułowaną nazwą konta
1316Określony użytkownik już istnieje
1317Określony użytkownik nie istnieje
1318Określona grupa już istnieje
1319Określona grupa nie istnieje
1320Określone konto użytkownika jest już członkiem określonej grupy albo określona grupa nie może być usunięta ponieważ zawiera ona członka
1321Określone konto użytkownika nie jest członkiem określonego konta grupowego
1322Ostatnie pozostałe konto administracyjne nie może być wyłączone ani usunięte
1323Aktualizacja hasła jest niemożliwa Wartość podana jako bieżące hasło jest nieprawidłowa
1324Aktualizacja hasła jest niemożliwa Wartość podana jako nowe hasło zawiera wartości niedopuszczalne w hasłach
1325Aktualizacja hasła jest niemożliwa ponieważ została naruszona zasada aktualizacji hasła
1326Nieudane logowanie: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło
1327Nieudane logowanie: ograniczenie konta użytkownika
1328Nieudane logowanie: przekroczenie ograniczenia czasu logowania
1329Nieudane logowanie: użytkownik nie ma zezwolenia na logowanie się w tym komputerze
1330Nieudane logowanie: określone hasło konta wygasło
1331Nieudane logowanie: konto jest obecnie wyłączone
1332Nie zostało wykonane odwzorowanie między nazwami kont a numerami ID zabezpieczenia
1333Wystąpiło za dużo równoczesnych żądań identyfikatorów lokalnych użytkowników (LUID)
1334Brak dalszych identyfikatorów użytkowników lokalnych (LUID)
1335Podrzędna część numeru ID zabezpieczenia jest nieodpowiednia dla tego szczególnego przypadku
1336Struktura listy kontroli dostępu (ACL) jest nieprawidłowa
1337Struktura numeru ID zabezpieczenia jest nieprawidłowa
1338Struktura deskryptora zabezpieczenia jest nieprawidłowa
1340Dziedziczona lista kontroli dostępu (ACL) lub wprowadzenie kontroli dostępu (ACE) nie mogło być zbudowane
1341Serwer jest obecnie wyłączony
1342Serwer jest obecnie włączony
1343Podana wartość była nieodpowiednia dla identyfikatora uprawnień
1344Brak dostępnej pamięci do aktualizacji informacji o zabezpieczeniach
1345Określone atrybuty są nieprawidłowe lub niezgodne z atrybutami dla grupy jako całości
1346Nie został podany poziom uosobienia albo podany poziom jest nieprawidłowy
1347Otwarcie tokena o anonimowym poziomie zabezpieczenia jest niemożliwe
1348Żądana klasa informacji sprawdzania była nieprawidłowa
1349Typ tokena jest nieodpowiedni dla dokonanej próby jego użycia
1350Niemożliwe jest wykonanie operacji zabezpieczenia na obiekcie, który nie ma przypisanego zabezpieczenia
1351Wskazuje, że nie było kontaktu z serwerem Windows NT albo, że obiekty w domenie były chronione tak, że wyszukanie niezbędnej informacji było niemożliwe
1352Menedżer zabezpieczenia kont (SAM) lub lokalny serwer zarządzania zabezpieczeniem (LSA) był w nieprawidłowym stanie do wykonania operacji zabezpieczenia
1353Domena była w nieodpowiednim stanie do wykonania operacji zabezpieczenia
1354Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny
1355Określona domena nie istnieje
1356Określona domena już istnieje
1357Wykonano próbę przekroczenia limitu liczby domen na serwer
1358Wykonanie żądanej operacji jest niemożliwe ponieważ wystąpiła katastrofalna awaria nośnika lub uszkodzenie struktury danych na dysku
1359Baza danych zabezpieczenia kont zawiera wewnętrzną niezgodność
1360Ogólne typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powinna być już odwzorowana na typy nie-ogólne
1361Niepoprawny format deskryptora zabezpieczenia (absolutny lub auto-relatywny)
1362Żądana akcja jest ograniczona w użyciu tylko przez procesy logowania Proces wywołujący nie został zarejestrowany jako proces logowania
1363Uruchomienie nowej sesji logowania z numerem ID, który już jest w użyciu jest niemożliwe
1364Określony pakiet potwierdzenia tożsamości jest nieznany
1365Sesja logowania nie jest w stanie zgodnym z żądaną operacją
1366Numer ID sesji logowania jest już w użyciu
1367Żądanie logowania zawierało nieprawidłowy typ wartości logowania
1368Dopóki dane są odczytywane z nazwanego potoku, niemożliwe jest uosobienie poprzez ten potok
1369Stan transakcji poddrzewa rejestru jest niezgodny z żądaną operacją
1370Wykryto uszkodzenie wewnętrznego zabezpieczenia bazy danych
1371Wykonanie tej operacji na wbudowanych kontach jest niemożliwe
1372Wykonanie tej operacji na tej wbudowanej grupie specjalnej jest niemożliwe
1373Wykonanie tej operacji na tym wbudowanym specjalnym użytkowniku jest niemożliwe
1374Użytkownik nie może być usunięty z grupy ponieważ grupa jest obecnie podstawową grupą użytkowników
1375Token jest już w użyciu jako token podstawowy
1376Określona grupa lokalna nie istnieje
1377Określona nazwa konta nie jest członkiem grupy lokalnej
1378Określona nazwa konta jest już członkiem grupy lokalnej
1379Określona grupa lokalna już istnieje
1380Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym komputerze
1381Została przekroczona maksymalna liczba sekretów, które mogą być przechowywane w pojedynczym systemie
1382Długość sekretu przekracza maksymalną dopuszczalną wartość
1383Baza danych lokalnego zabezpieczenia zawiera wewnętrzną niezgodność
1384Podczas próby logowania kontekst zabezpieczenia użytkownika zakumulował za dużo numerów ID zabezpieczenia
1385Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym komputerze
1386Do zmiany hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło
1387Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek nie istnieje
1388Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek ma zły typ konta
1389Określono za dużo numerów ID zabezpieczenia
1390Do zmiany tego hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło
1391Wskazuje, że ACL nie zawiera możliwych do dziedziczenia elementów
1392Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny
1393Struktura dysku jest uszkodzona i nieczytelna
1394Brak klucza sesji użytkownika dla określonej sesji logowania
1395Usługa, do której próbujesz dostępu, ma licencję tylko na określoną liczbę połączeń Nie można zwiększyć liczby połączeń, gdyż istnieje już tyle połączeń, ile usługa może zaakceptować
1400Nieprawidłowe dojście okna
1401Nieprawidłowe dojście menu
1402Nieprawidłowe dojście kursora
1403Nieprawidłowe dojście tabeli przyspieszacza
1404Nieprawidłowe dojście mechanizmu przechwytywania
1405Nieprawidłowe dojście do struktury wielooknowej
1406Utworzenie okna podrzędnego najwyższego poziomu jest niemożliwe
1407Znalezienie okna klasy okna jest niemożliwe
1408Nieprawidłowe okno, należy ono do innego wątku
1409Klawisz przyśpieszający jest już zarejestrowany
1410Klasa już istnieje
1411Klasa nie istnieje
1412Klasa ma wciąż otwarte okna
1413Nieprawidłowy indeks
1414Nieprawidłowe dojście ikony
1415Używane są słowa prywatnego okna DIALOG
1416Identyfikator pola listy nie został znaleziony
1417Nie znaleziono symboli wieloznacznych
1418Wątek nie ma otwartego Schowka
1419Klawisz przyśpieszający nie jest zarejestrowany
1420Okno nie jest prawidłowym oknem dialogu
1421Numer ID elementu sterującego nie został znaleziony
1422Nieprawidłowy komunikat do pola kombi ponieważ nie ma ono edycyjnego elementu sterującego
1423Okno nie jest polem kombi
1424Wysokość musi być mniejsza niż 256
1425Nieprawidłowe dojście kontekstu urządzenia (DC)
1426Nieprawidłowy typ procedury haka
1427Nieprawidłowa procedura haka
1428Ustawienie nie-lokalnego haka bez dojścia modułu jest niemożliwe
1429Ta procedura haka może być ustawiona tylko globalnie
1430Procedura haka dziennika jest już zainstalowana
1431Procedura haka nie jest zainstalowana
1432Nieprawidłowy komunikat dla pola listy z pojedynczym wyborem
1433Polecenie LB_SETCOUNT przesłane do pola listy non-lazy
1434To pole listy nie obsługuje znaków tabulacji
1435Zniszczenie obiektu utworzonego przez inny wątek jest niemożliwe
1436Okna podrzędne nie mogą mieć menu
1437Okno nie ma menu systemowego
1438Nieprawidłowy styl okna komunikatu
1439Nieprawidłowy parametr systemowy (SPI_*)
1440Ekran jest już zablokowany
1441Wszystkie dojścia okien w strukturze o wielu pozycjach okien muszą mieć to samo okno nadrzędne
1442Okno nie jest oknem podrzędnym
1443Nieprawidłowe polecenie GW_*
1444Nieprawidłowy identyfikator wątku
1445Przetwarzanie komunikatu z okna, które nie jest oknem interfejsu wielokrotnego dokumentu (MDI) jest niemożliwe
1446Menu wyskakujące jest już aktywne
1447Okno nie ma pasków przewijania
1448Zakres paska przewijania nie może być większy niż 0x7FFF
1449Pokazanie lub usunięcie okna określoną metodą jest niemożliwe
1450Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi
1451Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi
1452Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi
1453Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi
1454Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi
1455Plik stronicowania jest za mały do zakończenia tej operacji
1456Nie odnaleziono elementu menu
1500Plik rejestru zdarzeń jest uszkodzony
1501Obsługa rejestrowania zdarzeń nie mogła być uruchomiona ponieważ było niemożliwe otwarcie rejestru zdarzeń
1502Plik rejestru zdarzeń jest pełny
1503Plik rejestru zdarzeń zmienił się między odczytami
1700Powiązanie ciągu jest nieprawidłowe
1701Dojście powiązania jest nieprawidłowego typu
1702Dojście powiązania jest nieprawidłowe
1703Sekwencja protokołu RPC nie jest obsługiwana
1704Sekwencja protokołu RPC jest nieprawidłowa
1705Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest nieprawidłowy
1706Format punktu końcowego jest nieprawidłowy
1707Adres sieciowy jest nieprawidłowy
1708Nie znaleziono punktu końcowego
1709Wartość dopuszczalnego czasu jest nieprawidłowa
1710Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) nie został znaleziony
1711Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany
1712Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) został już zarejestrowany
1713Serwer RPC już oczekuje wywołania
1714Nie zarejestrowano żadnych sekwencji protokołu
1715Serwer RPC nie oczekuje wywołania
1716Typ menedżera jest nieznany
1717Interfejs jest nieznany
1718Brak powiązań
1719Nie ma sekwencji protokołów
1720Utworzenie punktu końcowego jest niemożliwe
1721Do wykonania tej operacji jest dostępnych za mało zasobów
1722Serwer RPC jest niedostępny
1723Serwer RPC jest zbyt zajęty, aby wykonać tę operację
1724Opcje sieciowe są nieprawidłowe
1725W tym wątku nie ma aktywnego wywołania zdalnej procedury
1726Zdalne wywołanie procedury nie udało się
1727Zdalne wywołanie procedury nie udało się i nie zostało wykonane
1728Wystąpił błąd protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC)
1730Składnia transferu nie jest obsługiwana przez serwer RPC
1732Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) nie jest obsługiwany
1733Etykietka jest nieprawidłowa
1734Granice tablicy są nieprawidłowe
1735Powiązanie nie zawiera nazwy wprowadzania
1736Składnia nazwy jest nieprawidłowa
1737Składnia nazwy nie jest obsługiwana
1739Brak dostępnych adresów sieciowych do utworzenia uniwersalnego unikatowego identyfikatora (UUID)
1740Punkt końcowy jest duplikatem
1741Typ legalizacji jest nieznany
1742Maksymalna liczba wywołań jest za mała
1743Ciąg jest za długi
1744Sekwencja protokołu RPC nie została znaleziona
1745Numer procedury jest poza zakresem
1746Powiązanie nie zawiera żadnych informacji legalizacji
1747Usługa sprawdzania tożsamości jest nieznana
1748Poziom sprawdzania tożsamości jest nieznany
1749Kontekst zabezpieczenia jest nieprawidłowy
1750Usługa autoryzacji jest nieznana
1751Wprowadzona informacja jest nieprawidłowa
1752Punkt końcowy serwera nie może wykonać operacji
1753Nie ma więcej dostępnych punktów końcowych z programu odwzorowania punktów końcowych
1754Żadne interfejsy nie zostały wyeksportowane
1755Nazwa wprowadzonej informacji jest niekompletna
1756Opcja wersji jest nieprawidłowa
1757Nie ma więcej członków
1758Nie ma nic do cofnięcia eksportowania
1759Interfejs nie został znaleziony
1760Wprowadzona informacja już istnieje
1761Wprowadzona informacja nie została znaleziona
1762Obsługa nazw jest niedostępna
1763Rodzina adresów sieciowych jest nieprawidłowa
1764Żądana operacja nie jest obsługiwana
1765Nie jest dostępny kontekst zabezpieczenia umożliwiający uosobienie
1766Wystąpił błąd wewnętrzny w procedurze zdalnego wywołania (RPC)
1767Serwer RPC próbował wykonać dzielenie liczby całkowitej przez zero
1768W serwerze RPC wystąpił błąd adresowania
1769Operacja zmiennoprzecinkowa serwera RPC spowodowała dzielenie przez zero
1770Niedomiar (underflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił w serwerze RPC
1771Nadmiar (overflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił na serwerze RPC
1772Lista serwerów RPC dostępnych do powiązania autodojść została wyczerpana
1773Otwarcie pliku tablicy translacji znaków jest niemożliwe
1774Plik zawierający tablicę translacji znaków ma mniej niż 512 bajtów
1775Dojście z zerowym kontekstem (null context handle) zostało przekazane od klienta do hosta w czasie zdalnego wywołania procedury
1777Dojście kontekstu zmieniło się podczas procedury zdalnego wywołania
1778Dojścia powiązania przekazane do zdalnego wywołania procedury nie odpowiadają sobie
1779Procedura wejścia nie może uzyskać dojścia do zdalnego wywołania procedury
1780Wskaźnik zerowego odwołania (null reference pointer) został przekazany do procedury wejścia
1781Wartość zliczona jest poza zakresem
1782Liczba bajtów jest za mała
1783Procedura wejścia odebrała błędne dane
1784Podany bufor użytkownika jest nieodpowiedni dla żądanej operacji
1785Nie rozpoznany nośnik dysku Może być nie sformatowany
1786Stacja robocza nie ma sekretu powierniczego
1787Baza danych SAM w serwerze Windows NT nie ma konta komputerowego dla związku powierniczego tej stacji roboczej
1788Nie udały się powiernicze relacje między domeną podstawową a domeną podrzędną
1789Nie udały się powiernicze relacje między tą stacją roboczą a domeną podstawową
1790Logowanie w sieci nie udało się
1791Zdalne wywołanie procedury jest już w toku dla tego wątku
1792Wykonano próbę zalogowania lecz sieciowa usługa logowania nie została uruchomiona
1793Konto użytkownika wygasło
1794Program przeadresowujący jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci
1795Określony sterownik drukarki jest już zainstalowany
1796Określony port jest nieznany
1797Sterowniki drukarki jest nieznany
1798Procesor wydruku jest nieznany
1799Określony plik rozdzielający jest nieprawidłowy
1800Określony priorytet jest nieprawidłowy
1801Nazwa drukarki jest nieprawidłowa
1802Drukarka już istnieje
1803Polecenie drukarki jest nieprawidłowe
1804Określony typ danych jest nieprawidłowy
1805Określone środowisko jest nieprawidłowe
1806Nie ma więcej powiązań
1807Użyte konto jest międzydomenowym kontem powierniczym Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika
1808Użyte konto jest kontem komputera Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika
1809Użyte konto jest kontem powierniczym serwera Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika
1810Nazwa lub numer ID (SID) określonej domeny jest niezgodny z informacją powierniczą dla tej domeny
1811Serwer jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci
1812Określony plik obrazu nie zawierał sekcji zasobów
1813Określony typ zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu
1814Określona nazwa zasobu nie może być znaleziona w pliku obrazu
1815Określony numer ID języka zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu
1816Brak wystarczającej ilości znaków cudzysłowu do przetworzenia tego polecenia
1817Żadne interfejsy nie zostały zarejestrowane
1818Serwer został zmieniony podczas przetwarzania tego wywołania
1819Dojście powiązania nie zawiera wszystkich wymaganych informacji
1820Awaria komunikacji
1821Żądany poziom sprawdzania tożsamości nie jest obsługiwany
1822Nie zarejestrowano nazwy głównej
1823Określony błąd nie jest prawidłowym kodem błędu protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC)
1824Alokowano w systemie UUID, które jest prawidłowe tylko w tym komputerze
1825Wystąpił błąd specyficzny dla pakietu zabezpieczeń
1826Wątek nie został anulowany
1827Nieprawidłowa operacja na dojściu kodowania/dekodowania
1828Niezgodna wersja pakietu szeregującego (serializing)
1829Niezgodna wersja procedury wejścia RPC
1898Członek grupy nie został znaleziony
1899Utworzenie bazy danych odwzorowania punktu końcowego było niemożliwe
1900Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) jest zerowym UUID
1901Określony czas jest nieprawidłowy
1902Określona nazwa formularza jest nieprawidłowa
1903Określony rozmiar formularza jest nieprawidłowy
1904Określone dojście drukarki już oczekuje
1905Określona drukarka została usunięta
1906Stan drukarki jest nieprawidłowy
1907Użytkownik musi zmienić hasło przed swoim pierwszym logowaniem
1908Znalezienie kontrolera tej domeny było niemożliwe
1909Wywoływane konto jest obecnie zablokowane i zalogowanie się na nim jest niemożliwe
2000Format piksela jest nieprawidłowy
2001Określony program obsługi jest nieprawidłowy
2002Styl okna lub klasa atrybutów jest nieodpowiednia dla tej operacji
2003Żądana operacja metapliku nie jest obsługiwana
2004Żądana operacja transformacji nie jest obsługiwana
2005Żądana operacja clipping nie jest obsługiwana
2202Określona nazwa użytkownika jest nieprawidłowa
2250To połączenie sieciowe nie istnieje
2401To połączenie sieciowe ma otwarte pliki lub aktywne żądania
2402Aktywne połączenia wciąż istnieją
2404Urządzenie jest w użyciu przez aktywny proces i nie może być odłączone
3000Określony monitor wydruku jest nieznany
3001Określony program obsługi drukarki jest obecnie w użyciu
3002Plik buforowy nie został znaleziony
3003Wywołanie StartDocPrinter nie zostało wysłane
3004Wywołanie AddJob nie zostało wysłane
3005Określony procesor wydruku jest już zainstalowany
3006Określony monitor wydruku jest już zainstalowany
4000WINS napotkał na błąd podczas przetwarzania polecenia
4001Lokalny WINS nie może być usunięty
4002Nie udał się import z pliku
4003Wykonanie kopii zapasowej nie udało się Czy poprzednio była wykonywana pełna kopia?
4004Kopia zapasowa nie udała się Sprawdź katalog, do którego jest wykonywana kopia zapasowa bazy danych
4005Nazwa nie istnieje w bazie danych WINS
4006Replikowanie z nie skonfigurowanym partnerem jest niedozwolone
6118Lista serwerów dla tej grupy roboczej jest obecnie niedostępna
197120Plik podstawowy został przekształcony na format pliku złożonego
262144Użyj bazy danych rejestru do dostarczenia żądanych informacji
262145Sukces lecz statyczny
262146Format Schowka Macintosh
262400Nastąpiło udane upuszczenie
262401Operacja przeciągnij-i-upuść została anulowana
262402Użyj kursora domyślnego
262448Dane mają ten sam FORMATETC
262464Widok jest już zablokowany
262512FORMATETC nie jest obsługiwany
262513Ta sama pamięć podręczna
262514Niektóre pamięci podręczne nie są zaktualizowane
262528Nieprawidłowe zlecenie dla obiektu OLE
262529Numer zlecenia (verb) jest prawidłowy lecz nie może ono być teraz wykonane
262530Przekazano nieprawidłowe dojście okna
262560Komunikat jest za długi; jego część musi być obcięta przed wyświetleniem
262592Przekształcenie OLESTREAM na IStorage jest niemożliwe
262626Moniker zredukowany do siebie samego
262628Wspólny prefiks jest tym monikerem
262629Wspólny prefiks jest monikerem wejściowym
262630Wspólny prefiks jest obydwoma monikerami
262631Moniker jest już zarejestrowany w tabeli uruchomionego obiektu
-2147483647Nie zaimplementowano
-2147483646Za mało pamięci
-2147483645Jeden lub więcej argumentów jest nieprawidłowy
-2147483644Taki interfejs nie jest obsługiwany
-2147483643Nieprawidłowy wskaźnik
-2147483642Nieprawidłowe dojście (handle)
-2147483641Operacja przerwana
-2147483640Nieokreślony błąd
-2147483639Ogólny błąd zabronionego dostępu
-2147467263Nie zaimplementowano
-2147467262Taki interfejs nie jest obsługiwany
-2147467261Nieprawidłowy wskaźnik
-2147467260Operacja przerwana
-2147467259Nieokreślony błąd
-2147467258Błąd pamięci lokalnej wątku
-2147467257Awaria przydziału pamięci udostępnianej
-2147467256Awaria przydziału pamięci
-2147467255Inicjalizacja pamięci podręcznej klasy jest niemożliwe
-2147467254Inicjalizacja usługi RPC jest niemożliwa
-2147467253Ustawienie wątku sterowania kanału lokalnej pamięci jest niemożliwe
-2147467252Przydzielenie wątku sterowania kanału pamięci lokalnej było niemożliwe
-2147467251Dostarczony przez użytkownika program przydzielania pamięci jest nieakceptowany
-2147467250Już istnieje mutex obsługi OLE
-2147467249Odwzorowanie pliku obsługi OLE już istnieje
-2147467248Odwzorowanie widoku pliku do obsługi OLE jest niemożliwe
-2147467247Nie udała się próba uruchomienia obsługi OLE
-2147467246Wykonano próbę wywołania CoInitialize po raz drugi podczas pracy jednowątkowej
-2147418113Nieoczekiwana awaria
-2147418111Wywołanie zostało odrzucone przez wywoływanego
-2147418110Wywołanie zostało anulowane przez filtr komunikatów
-2147418109Wywołujący wysyła międzyzadaniowe wywołanie SendMessage i nie może wywołać przez PostMessage
-2147418108Wywołujący wysyła asynchroniczne wywołanie i nie może wykonać wywołania wychodzącego z powodu tego wywołania
-2147418107Z wnętrza filtru komunikatów wywołanie jest niedozwolone
-2147418106Połączenie zostało zakończone lub jest w stanie nieprawdziwym i nie może już być używane Inne połączenia są wciąż poprawne
-2147418105Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia są nieważne Wywołanie mogło zostać wykonane
-2147418104Wywołujący (klient) zniknął gdy wywoływany (serwer) przetwarzał wywołanie
-2147418103Pakiet danych z wysłanymi parametrami jest niewłaściwy
-2147418102Wywołanie nie zostało poprawnie nadane; kolejka komunikatów była pełna i nie została opróżniona po ulokowaniu
-2147418101Klient (wywołujący) nie może wysłać danych parametrów - za mało pamięci, itd
-2147418100Klient (wywołujący) nie może przyjąć danych zwrotnych - za mało pamięci, itd
-2147418099Serwer (wywoływany) nie może wysłać danych zwrotnych - za mało pamięci, itd
-2147418098Serwer (wywoływany) nie może przyjąć danych parametrów - za mało pamięci, itd
-2147418097Odebrane dane są nieprawidłowe; mogły to być dane serwera lub klienta
-2147418096Szczególny parametr jest nieprawidłowy i nie może zostać wysłany/przyjęty
-2147418095Nie ma drugiego wychodzącego wywołania na tym samym kanale w konwersacji DDE
-2147418094Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia są nieważne Wywołanie nie zostało wykonane
-2147417856Wywołanie systemowe nie udało się
-2147417855Przydzielenie niektórych żądanych zasobów było niemożliwe (pamięć, zdarzenia, )
-2147417854Próbowano wykonywać wywołania na więcej niż jednym wątku w jednowątkowym trybie pracy
-2147417853Żądany interfejs nie jest zarejestrowany w serwerze obiektu
-2147417852RPC nie mogła wywołać serwera lub nie mogła zwrócić wyników wywołania serwera
-2147417851Serwer odrzucił wyjątek
-2147417850Po ustawieniu trybu wątku jego zmiana jest niemożliwa
-2147417849Wywoływana metoda nie istnieje w serwerze
-2147417848Wywołany obiekt odłączył się od swoich klientów
-2147417847Wywołany obiekt nie rozpoczął teraz przetwarzania wywołania Spróbuj ponownie później
-2147417846Filtr komunikatów wykazał, że aplikacja jest zajęta
-2147417845Filtr komunikatów odrzucił wywołanie
-2147417844Interfejs kontrolny wywołania był wołany z nieprawidłowymi danymi
-2147417843Wychodzące wywołanie nie może być wykonane ponieważ aplikacja wykonuje wywołanie synchroniczne z wejściem
-2147417842Aplikacja wywołała interfejs, który został ustawiony na inny wątek
-2147417841CoInitialize nie został wywołany w bieżącym wątku
-2147352577Wystąpił błąd wewnętrzny
-2147352575Nieznany interfejs
-2147352573Nie znaleziono członka
-2147352572Parametru nie znaleziono
-2147352571Pomyłka literowa
-2147352570Nieznana nazwa
-2147352569Brak nazwanych argumentów
-2147352568Wadliwy typ zmiennej
-2147352567Wystąpił wyjątek
-2147352566Poza obecnym zakresem
-2147352565Nieprawidłowy indeks
-2147352564Nieznany język
-2147352563Pamięć jest zablokowana
-2147352562Nieprawidłowa liczba parametrów
-2147352561Parametr nie jest opcjonalny
-2147352560Nieprawidłowy wywoływany
-2147352559Nie obsługuje kolekcji
-2147319786Za mały bufor
-2147319784Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki
-2147319783Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki
-2147319780Błąd dostępu do rejestru OLE
-2147319779Biblioteka nie zarejestrowana
-2147319769Związany z nieznanym typem
-2147319768Nazwa kwalifikowana niedozwolona
-2147319767Nieprawidłowe wywołanie naprzód lub odwołanie do nie skompilowanego typu
-2147319766Pomyłka literowa
-2147319765Elementu nie znaleziono
-2147319764Niejednoznaczna nazwa
-2147319763Nazwa już istnieje w bibliotece
-2147319762Nieznany LCID
-2147319761Funkcja nie zdefiniowana w określonej bibliotece DLL
-2147317571Nieprawidłowy rodzaj modułu dla tej operacji
-2147317563Rozmiar nie może przekroczyć 64K
-2147317562Podwójny numer ID w hierarchii dziedziczenia
-2147317553Niewłaściwy poziom dziedziczenia w standardowym obiekcie hmember OLE
-2147316576Pomyłka literowa
-2147316575Nieprawidłowa liczba argumentów
-2147316574Błąd We-Wy
-2147316573Błąd podczas tworzenia unikatowego pliku tmp
-2147312566Błąd ładowania biblioteki typu/DLL
-2147312509Niezgodne funkcje właściwości
-2147312508Cykliczna zależność między typami/modułami
-2147287039Wykonanie żądanej operacji jest niemożliwe
-2147287038Znalezienie %1 było niemożliwe
-2147287037Znalezienie ścieżki %1 było niemożliwe
-2147287036Za mało zasobów do otwarcia następnego pliku
-2147287035Dostęp zabroniony
-2147287034Próbowano wykonać operację na nieprawidłowym obiekcie
-2147287032Za mało dostępnej pamięci do wykonania operacji
-2147287031Błąd nieprawidłowego wskaźnika
-2147287022Nie ma więcej wprowadzonych informacji do zwrotu
-2147287021Dysk jest zabezpieczony przed zapisem
-2147287015Wystąpił błąd podczas operacji wyszukiwania
-2147287011W czasie operacji zapisu wystąpił błąd dysku
-2147287010W czasie operacji odczytu wystąpił błąd dysku
-2147287008Nastąpiło naruszenie zasad współużytkowania
-2147287007Nastąpiło pogwałcenie blokady
-2147286960%1 już istnieje
-2147286953Błąd nieprawidłowego parametru
-2147286928Za mało miejsca na dysku do wykonania operacji
-2147286790Wywołanie API zakończyło się nienormalnie
-2147286789Plik %1 nie jest prawidłowym plikiem złożonym
-2147286788Nazwa %1 jest nieprawidłowa
-2147286787Wystąpił nieoczekiwany błąd
-2147286786Ta funkcja nie jest zaimplementowana
-2147286785Błąd nieprawidłowej flagi
-2147286784Próbowano użyć obiektu, który jest zajęty
-2147286783Pamięć się zmieniła od czasu ostatniej operacji
-2147286782Próbowano wykonać operację na obiekcie, który przestał istnieć
-2147286781Zachowanie jest niemożliwe
-2147286780Złożony plik %1 został utworzony za pomocą niezgodnej wersji pamięci
-2147286779Złożony plik %1 został utworzony za pomocą nowszej wersji pamięci
-2147286778Do operacji jest wymagany plik Shareexe lub jego odpowiednik
-2147286777W pamięci nie opartej na plikach wywołano niedozwoloną operację
-2147286776Obiekt z istniejącymi ustawieniami został wywołany przez zabronioną operację
-2147221504Nieprawidłowa struktura OLEVERB
-2147221503Niepoprawne flagi sygnałowe
-2147221502Dalsze zliczanie jest niemożliwe z powodu braku skojarzonych danych
-2147221501Ta implementacja nie przyjmuje porad
-2147221500Brak połączenia dla tego numeru ID połączenia
-2147221499Aby wykonać tę operację należy uruchomić obiekt
-2147221498Brak pamięci podręcznej
-2147221497Obiekt nie zainicjalizowany
-2147221496Klasa źródła połączonego obiektu zmieniła się
-2147221495Uzyskanie moniker obiektu jest niemożliwe
-2147221494Związanie ze źródłem jest niemożliwe
-2147221493Obiekt jest statyczny; operacja niedozwolona
-2147221492Użytkownik został anulowany w dialogu zachowywania
-2147221491Nieprawidłowy prostokąt
-2147221490Plik compobjdll jest za stary dla inicjalizowanego ole2dll
-2147221489Nieprawidłowe dojście okna
-2147221488Obiekt nie jest w żadnym z aktywnych stanów inplace
-2147221487Przekształcenie obiektu jest niemożliwe
-2147221486Wykonanie operacji jest niemożliwe ponieważ obiekt nie ma jeszcze przydzielonej pamięci
-2147221404Nieprawidłowa struktura FORMATETC
-2147221403Nieprawidłowa struktura DVTARGETDEVICE
-2147221402Nieprawidłowa struktura STDGMEDIUM
-2147221401Nieprawidłowa struktura STATDATA
-2147221400Nieprawidłowa wartość pola lindex
-2147221399Nieprawidłowa wartość pola tymed
-2147221398Nieprawidłowy format Schowka
-2147221397Nieprawidłowy aspekt(y)
-2147221396Parametr tdSize struktury DVTARGETDEVICE jest nieprawidłowy
-2147221395Obiekt nie obsługuje interfejsu IViewObject
-2147221248Próba odwołania miejsca docelowego upuszczenia, które nie zostało zarejestrowane
-2147221247To okno zostało już zarejestrowane jako miejsce docelowe upuszczania
-2147221246Nieprawidłowe dojście okna
-2147221232Klasa nie obsługuje agregacji (lub obiekt klasy jest zdalny)
-2147221231Generator klas nie może utworzyć żądanej klasy
-2147221184Błąd rysowania widoku
-2147221168Odczytanie klucza z Rejestru było niemożliwe
-2147221167Zapisanie klucza do Rejestru było niemożliwe
-2147221166Znalezienie klucza w Rejestrze było niemożliwe
-2147221165Nieprawidłowa wartość dla Rejestru
-2147221164Klasa nie jest zarejestrowana
-2147221163Interfejs nie zarejestrowany
-2147221136Pamięć podręczna nie zaktualizowana
-2147221120Brak zleceń dla obiektu OLE
-2147221119Nieprawidłowe zlecenie dla obiektu OLE
-2147221088Cofnięcie jest niedostępne
-2147221087Przestrzeń na narzędzia jest niedostępna
-2147221056Nie udała się metoda OLESTREAM Get
-2147221055Nie udała się metoda OLESTREAM Put
-2147221054Zawartość OLESTREAM jest w nieprawidłowym formacie
-2147221053W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas przekształcania mapy bitowej na format DIB
-2147221052Zawartość IStorage jest w nieprawidłowym formacie
-2147221051W zawartości IStorage brak jednego ze standardowych potoków
-2147221050W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas przekształcania formatu DIB na bitmapę
-2147221040Nie udała się operacja OpenClipboard
-2147221039Nie udała się operacja opróżnienia Schowka
-2147221038Nie udała się operacja SetClipboard
-2147221037Dane w Schowku są nieprawidłowe
-2147221036Nie udało się zamknięcie Schowka
-2147221024Moniker musi być połączony ręcznie
-2147221023Operacja przekroczyła termin graniczny
-2147221022Moniker musi być ogólny
-2147221021Operacja niedostępna
-2147221020Nieprawidłowa składnia
-2147221019Brak obiektu dla moniker
-2147221018Wadliwe rozszerzenie dla pliku
-2147221017Pośrednia operacja nie udała się
-2147221016Moniker nie nadaje się do wiązania
-2147221015Moniker nie jest związany
-2147221014Moniker nie może otworzyć pliku
-2147221013Do pomyślnego zakończenia operacji konieczne jest wprowadzenie informacji przez użytkownika
-2147221012Klasa Moniker nie ma odwrotności
-2147221011Moniker nie odwołuje się do pamięci
-2147221010Brak wspólnego prefiksu
-2147221009Moniker nie mógł być przeliczony
-2147221008CoInitialize nie został wywołany
-2147221007CoInitialize został już wywołany
-2147221006Ustalenie klasy obiektu jest niemożliwe
-2147221005Nieprawidłowy ciąg klasy
-2147221004Nieprawidłowy ciąg interfejsu
-2147221003Nie znaleziono aplikacji
-2147221002Aplikacja nie może być uruchomiona więcej niż jeden raz
-2147221001Wystąpił jakiś błąd w programie aplikacji
-2147221000Nie znaleziono biblioteki DLL dla klasy
-2147220999Błąd w pliku biblioteki DLL
-2147220998Nieprawidłowy OS lub wersja OS dla tej operacji
-2147220997Obiekt nie jest zarejestrowany
-2147220996Obiekt jest już zarejestrowany
-2147220995Obiekt nie jest połączony z serwerem
-2147220994Aplikacja została uruchomiona lecz nie zarejestrowała ona klasy factory
-2147220993Obiekt został zwolniony
-2147024891Ogólny błąd zabronionego dostępu
-2147024890Nieprawidłowe dojście (handle)
-2147024882Za mało pamięci
-2147024809Jeden lub więcej argumentów jest nieprawidłowy
-2146959359Próba utworzenia klasy obiektów nie udała się
-2146959358Obsługa OLE nie mogła powiązać obiektu
-2146959357Nie udała się komunikacja RPC z obsługą OLE
-2146959356Wadliwa ścieżka do obiektu
-2146959355Nie udało się wykonanie serwera
-2146959354Usługa OLE nie mogła się skontaktować z serwerem obiektu
-2146959353Ścieżka Moniker nie mogła być znormalizowana
-2146959352Serwer obiektu wstrzymuje pracę gdy kontaktuje się z nim, obsługa OLE
-2146959351Został określony nieprawidłowy wskaźnik bloku głównego
-2146959344Łańcuch przydziałów zawierał nieprawidłowy wskaźnik połączenia
-2146959343Żądany rozmiar przydziału był za duży